ข่าวประชาสัมพันธ์

1 มีนาคม 2020

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Aenean ligula nunc, accumsan quam, lobortis fringilla, massa. Maecenas pellentesque dolor.
1 มีนาคม 2020

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Aenean ligula nunc, accumsan quam, lobortis fringilla, massa. Maecenas pellentesque dolor.
1 มีนาคม 2020

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Aenean ligula nunc, accumsan quam, lobortis fringilla, massa. Maecenas pellentesque dolor.
1 มีนาคม 2020

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Aenean ligula nunc, accumsan quam, lobortis fringilla, massa. Maecenas pellentesque dolor.